Οι κουζίνες που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από την εταιρεία μας γίνονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών, αλλά πάντα με τη συμβουλή των ειδικών. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα και φέρουν σφραγίδες ce και iso. Οι μηχανισμοί που τοποθετούνται είναι οι πιο σύγχρονοι και οι καλύτεροι στην αγορά. Έμπειροι συνεργάτες τοποθετούν πάγκους διαφόρων υλικών.