Οι συνθέσεις επίπλων η γραφείων αφού μελετηθεί ο χώρος, σχεδιάζονται με γνώμονα την λειτουργικότητα και το ύφος που επιθυμεί ο πελάτης (κλασικό, μοντέρνο, ρουστικ, σύγχρονο).